• Diabetes mellitus type 1 

      Drage, Caroline Aasebø; Hauge, Martine Almestad (Bachelor thesis, 2018)
      Bakgrunn: Vi har valgt å gjøre en systematisk litteraturstudie om ungdom og diabetes type 1, da dette er svært utbredt hos barn og unge i dag og statistikken viser økende tilfeller. Vi synes også det er interessant å ta ...