• Asymmetrisk kostnadsatferd i norske selskaper 

      Drågen, Emil; Løtveit, Ola (Master thesis, 2020)
      I denne oppgaven studerer vi asymmetrisk kostnadsatferd, et tema som har fått økt oppmerksomhet i økonomistyringslitteraturen de siste 20 årene. Den tradisjonelle modellen for kostnadsatferd antar at kostnader endrer seg ...