• Kollektivt veilederansvar - samarbeidsprosjekt mellom praksis og høgskole 

      Doorn, Janca Molthe van (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2009)
      Rapporten er en praksisrapport etter ett samarbeidsprosjekt mellom Avdeling Helse Omsorg Sykepleie, seksjon sykepleie, Høgskolen i Gjøvik og Kirurgen 3E, Gjøvik, Sykehuset Innlandet Helseforetak. Hensikten var å etablere ...