• Red vs Blue, Cyber Security Simulator 

      Dijkstra, Maarten; Tverberg, Christian Bråthen; Gåsøy, Nataniel (Bachelor thesis, 2019)
      Dette prosjektet ble laget som grunnlaget for en avhandling for bachelor i programmering. Det er en type "serious game", eller et spill som har et formål annet enn kun underholdning, i dette tilfellet for trening og ...