• Ernæring ved tilheling av diabetiske fotsår 

      Dehlimarken, Mari Grinaker; Svendsrud, Taran; Lindblad, Malin (Bachelor thesis, 2018)
      Bakgrunn: I den norske befolkningen regner en med at 5-6% har diabetes mellitus. Diabetisk fotsår er en vanlig komplikasjon av diabetes mellitus. Det er en viktig årsak til sykelighet hos diabetespasienter, og forsinket ...