• Et mer miljøvennlig studentbygg 

      Daving, Fredrik J. Lorentzen, Simon J. (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven tar for seg Sørbyen studenthjem som forskningsobjekt. Målet med oppgaven er å undersøke om det er mulig å dekke hele energibehovet til bygget med fornybar energi. Det skal brukes en kombinasjon av fjernvarme, ...