• Ikke den, ikke den, men den ja! 

      Danielsson, Tina (Bachelor thesis, 2020)
      Gjennom prosjektet har jeg ønsket å undersøke hvordan inkludering av funksjonsnedsatte mennesker oppleves av rekrutterende ansvarlige i frivillige verv. Tidligere norsk forskning på feltet forekommer i liten grad, og derfor ...