• Pedagogisk veiledning i familiebarnehage 

      Danielsen, Eva Marie (Master thesis, 2013)
      Fagområde og problemstilling: Oppgaven utgjør siste del av ett mastergradsstudie i pedagogikk ved pedagogisk institutt, NTNU, studieretning «Utdanning og oppvekst». Temaet jeg har undersøkt er veiledning i familiebarnehage. ...