• Anbefalinger av ytterveggkonstruksjoner for ishaller i Norge 

      Daling, Torje Veie (Master thesis, 2019)
      I løpet av de kommende årene vil det bli bygget flere ishaller rundt omkring i Norge. For å sikre gode, funksjonelle og fuktfrie anlegg er det viktig med kunnskap og forskning på området. Fuktskader har vært, og er fortsatt ...