• Dimensjonering av globale avstivningssystemer i betong 

      Dalheim, Hans-Kristian; Listøl, Edvard (Bachelor thesis, 2020)
      Ved etablering av et avstivningssystem finnes det flere utførelsesmetoder. Når det er tiltenkt heissjakter av betong i et bygg, er det vanlig å anvende sjakten til avstivning. Et av formålene med denne oppgaven var å ...