• Lidar-based Localization for Autonomous Ferry 

      Dalhaug, Nicholas (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven ser på egenskaper ved lokalisering av en Unmanned Surface Vehicle (USV), forklarer fordeler og ulemper ved noen metoder for lokalisering og foreslår hvor fokus bør ligge videre. Bruken av en lidar til ...