• Idrett og nasjonalisme: En flernivåanalyse 

      Dalen, Håvard Bergesen (Master thesis, 2011)
      Man antar ofte at det er en sammenheng mellom idrett og nasjonalisme, og mange nasjoner bruker store summer på idrett for å fremme og opprettholde en følelse av nasjonal identitet. Deltakelse i internasjonale idrettskonkurranser ...