• Et spor av fortiden : filmatisk gjenskaping av tidligere epoker 

      Dahlslett, Markus (Master thesis, 2015)
      Hovedtemaet i denne praktisk-teoretiske masteroppgaven er historisk film og utfordringer knyttet til det å filmatisk gjenskape tidsepoker fra fortiden. Det primære utgangspunktet er egne erfaringer jeg har gjort under min ...