• Historiebevissthet - Å leve i nuet, med en nærværende fortid og fremtid 

   Dahlmo, Tor Martin (Master thesis, 2021)
   Denne studien har tatt utgangspunkt i historiebevissthet teoretisk, samt gjennom mål og intensjoner i norske læreplaner. Historiebevissthet har fått en sentral plass i læreplanen for historie, blant annet i ungdomsskolen. ...
  • Hvilken karakter fikk du? 

   Dahlmo, Tor Martin (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven retter ett blikk mot karakterer i et vurdering for læring-perspektiv. Den vil gi innsikt i hvilke utfordringer lærere har ved bruk av karakterer i vurderingen. Dette kommer frem gjennom lærernes svar, ...