• Samarbeid mellom skole og hjem hos minoritetselever 

      Dahlen, Karoline (Bachelor thesis, 2019)
      I denne studien har jeg valgt undersøke hvordan skolen kan arbeide for å skape et godt samarbeid med hjemmet hos minoritetselever. Jeg har intervjuet ulike fagpersoner i skolen som alle arbeider med minoritetselever, disse ...