• Aktiviteter som tilnærming i ettervernsarbeid 

      Dahlen, Hanne Berg (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven skal ta for seg ettervern og overgangen til voksenlivet. Videre skal besvarelsen utforske hvordan bruk av aktiviteter, sammen med en stabil og trygg relasjon kan bidra til å gjøre overgangen lettere for ...