• Termomekanisk respons av ubrukt og degradert PA11 

      Dahle, Håkon; Rønning, Ole Kristian (Master thesis, 2019)
      I denne masteroppgaven har det blitt gjennomført eksperimentelle og numeriske studier på polyamid 11 (PA11). Arbeidet er utført for å undersøke den termomekaniske oppførselen ved varierende grad av triaksiel spenningstilstand ...