• Expanding the ROS2 communication architecture. 

   Dahl, Morten (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppaven undersøker hvordan et operativsystem for roboter, ROS2, kan bli brukt til å styre hovedkommunikasjonen i moderne fabrikker. Dette gjøres ved å implementere mulighet for å lage forskjellige kommunikasjonsnivåer ...
  • Model Choice and Experimental Design for Generalized Linear Spatial Models 

   Dahl, Morten (Master thesis, 2007)
   In this paper we look at generalised linear spatial models, in a bayesian setting. For inference we use a special approxomative technique known as the Laplace approximation. We examine a dataset consisting of radionucleide ...