• Norske fedres bruk av barnerettet tale 

      Dahl, Martine Strand (Master thesis, 2019)
      Fedres barnerettede tale (BRT) ble undersøkt ved hjelp av en interaktiv lekesituasjon og sammenliknet med voksenrettet tale (VRT). Formålet med studien var å identifisere om fedre tilpasser språket når de henvender seg til ...