• HIIT og HDL-C konsentrasjon hos hjertefriske og hjertesyke eldre 

      Dahl, Lena; Eikrem, Emily Charlotte Henry (Bachelor thesis, 2020)
      I Norge er hjerte- og karsykdom den klart hyppigste dødsårsaken blant eldre. Kardiovaskulære sykdommer er i hovedsak knyttet til aterosklerose, og en faktor som begrenser dannelsen av aterosklerose, er lipoproteinet ...