• Optimalisering av LNG-verdikjeden 

      Dahl, Kristoffer (Master thesis, 2007)
      Hovedmålet i hovedoppgaven er å utvikle en effektiv metode for å optimalisere driften av Statoils LNG anlegg ved uforutsette hendelser som forsinket skipsankomst og problemer med en produksjonsbrønn.