• Hvordan kan læreren skape en trygg undervisningssituasjon for elevene? 

      Dahl, Kristoffer Ringstad (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven undersøker hvordan en barneskolelærer kan skape en trygg undervisningssituasjonen for elevene. Trygghet anses som et grunnleggende behov for at mennesker skal fungere og trygge relasjoner er essensielt ...