• Traumebevissthet i barneverninstitusjon 

      Dahl, Anne Christine Dragøy (Bachelor thesis, 2022)
      Oppgaven tydeliggjør hvilke aspekter i den daglige omsorgsutøvelsen som blir påvirket av personalets bevissthet omkring utviklingstraumer grunnet omsorgssvikt. Barns tidlige erfaringer med omsorgspersonen danner grunnlaget ...