• Midlertidig jernbaneomlegging i samband med veiutbygging 

   Ballovara, Daniel; Dahl, Anders; Stadheim, Gard (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Gjennom Gudbrandsdalen planlegges det, og bygges ny E6 som vil føre til bedre forhold for trafikanter og lokalbefolkning. Vegen legges utenfor tettbebygd området, med høy ensartet standard og jevnere fartsgrense. ...
  • Persistence of Microcredit Market Phases 

   Dahl, Anders (Master thesis, 2011)
   I formulate a phase theory of microcredit market dynamics. The theory is developed and validated using an in-depth multiple case study examining three mature microfinance markets: Bolivia, Bosnia and Herzegovina, and ...