• Beregning og dimensjonering av Gulliksrud bru etter Eurokodeserien 

      Då, Klara (Master thesis, 2014)
      Denne oppgaven har i hovedsak gått ut på å beregne en eksisterende bru, Gulliksrud bru, og dimensjonere den etter prosjekteringsreglene. Brua er en etteroppspent platebru med syv spenn og har en lengde på 183 m. Resultatet ...