• Energisparepotensialer i næringsbygg 

      Coll, David (Master thesis, 2008)
      Næringsbygg står for en betydelig andel av energibruken i Norge. Ut fra økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige forhold er det i dag et betydelig fokus på å redusere denne energibruken. Denne hovedoppgaven omhandler ...