• Usikkerhetsvurdering i fuktprosjektering 

      Clausen, Runar Høien (Master thesis, 2022)
      Formålet med studien er å forstå hva som inngår i fuktprosjektering, kartlegge hvilke usikkerheter som eksisterer i fuktprosjektering, undersøke hvordan usikkerheter behandles av bygningsfysikere i Norge og fremlegge ...