• Kontinuerlig forbedring på sykehus 

      Clasen, Rebecca Holth; Huse, Miriam; Ulltveit-Moe, Siri Hagen (Master thesis, 2020)
      Denne studien beriker litteraturen om kontinuerlig forbedring på sykehus ved å besvare hva som skal til for at styringsdata skal brukes i forbedringsarbeid på sykehus. Forskningsspørsmålet er besvart ved å gjennomføre en ...