• Prosedyre for registrering og rapportering av erfaringstall 

   Christiansen, Martin; Myhr, Vegard Gran (Master thesis, 2019)
   Formålet med oppgaven er å utarbeide en prosedyre for registrering og rapportering av erfaringstall fra produksjonen. Hensikten med å gjennomføre dette formålet er å øke presisjonen av Veidekkes kostnadsestimater i ...
  • Prosedyre for registrering og rapportering av erfaringstall 

   Christiansen, Martin; Myhr, Vegard Gran (Master thesis, 2019)
   Formålet med oppgaven er å utarbeide en prosedyre for registrering og rapportering av erfaringstall fra produksjonen. Hensikten med å gjennomføre dette formålet er å øke presisjonen av Veidekkes kostnadsestimater i ...