• Påseplikt og solidaransvar i byggebransjen 

      Mathiassen, Øyvind; Christiansen, Jan Henning (Bachelor thesis, 2010)
      NORSK: Oppgaven studerer hvordan en hovedleverandør i norsk byggenæring kan oppfylle påseplikten og unngå et solidaransvar for lønn, fastsatt i lov om solidaransvar av 1.jan 2010. Det er intervjuet seks hovedleverandører ...