• Generering av enlinjeskjema 

      Christiansen, Håkon Fruseth (Master thesis, 2020)
      I masteroppgaven er det lagd et dataprogram i Python som genererer enlinjeskjema av stasjoner i kraftnettet. Programmet leser inn data fra en XML-fil på CIM-standarden innenfor kraftnett, ved hjelp av biblioteket PyCIM. ...