• Numerical calculation of ship appendage resistance using CFD 

      Christensen, Vebjørn (Master thesis, 2019)
      Formålet med avhandlingen er å undersøke tileggs motstanden fra en baug tunnelpropell, ved hjelp av Computational Fluid Dynamics programvare. Og for å finne en mulig måte å estimere den ekstra motstanden på. Forskningsspørsmålene ...