• A procedure for the assessment of the undrained shear strength profile of soft clays 

   Thakur, Vikas Kumar Singh; Fauskerud, Odd Arne; Gjelsvik, Vidar; Christensen, Stein Olav; Oset, Frode; Nordal, Steinar; Viklund, Margareta; Strand, Stein-Are (Chapter, 2016)
   In the geotechnical research community, there is widespread agreement that the choice of the characteristic undrained shear strength (cuA) is very important and plays an essential role in the design and stability analysis ...
  • Lessons learned from the 2015 Soerkjosen shoreline landslide in Norway 

   L'Heureux, Jean-Sébastien; Skotheim, Arne Åsmund; Emdal, Arnfinn; Lyche, Einar; Christensen, Stein Olav; Hellum, Øyvind S. (Chapter, 2017)
   Soft and partly sensitive clays along the fjords of northern Norway pose a challenge for infrastructure. Learning from failures is essential in providing guidelines for future geotechnical work in such areas. A shoreline ...
  • Premisser som påvirker beregnet skråningsstabilitet ved bruk av grenselikevektsmetoder 

   Moe, Karl Fredrik Hvoslef (Master thesis, 2013)
   I denne masteroppgaven er det underøkt hvordan enkelte av egenskapene i en leire påvirker skråningsstabiliteten når denne skal beregnes med en grenselikevektsmetode. Det er utført en litteraturstudie for å undersøke hvordan ...