• Pathfinding through conformal mapping 

      Chrislock, Fredrik Christoffer (Master thesis, 2019)
      I denne oppgaven er konforme avbildninger er brukt for å løse stifinningsproblemer. Ved å konformt transformere 2D planet til en enklere representasjon, blir kostnaden av å gjennomføre stifinning redusert. Hovedfordelen ...