• In the afterglow of despair 

      Chernitskaya, Polina Mihajlovna (Master thesis, 2022)
      Denne oppgaven består av en kort introduksjon av selvet (kunstneren/forfatteren); en fiktiv roman; en dybdeanalyse av sorg som begrep kombinert med selvreflekterende notater; en kort presentasjon av forskningsprosjektet; ...