• Internett og radikalisering 

      Chaudhry, Haroon A. (Master thesis, 2019)
      Radikalisering har blitt en økende bekymring i både Norge og internasjonalt. I de senere årene har flere påpekt internett som en viktig kilde til radikalisering. Regjeringen lanserte i 2014 en handlingsplan mot radikalisering ...