• Jordskjelvberegning i henhold til Eurokode 8 og PLAXIS 2D 

      Chadha, Kunal (Master thesis, 2015)
      Denne oppgaven tar for seg bruk av numeriske analyser med elementprogrammet PLAXIS 2D som er brukt til jordskjelvberegninger for tre ulike modeller. Hensikten er å undersøke hvordan dette korresponderer med Eurokode 8, ...