• Hva er barns tanker om kartleggingsprøven WISC? 

      Cerullo, Elle (Master thesis, 2018)
      Undersøkelsene i denne masteroppgaven omhandler barns tanker i forhold til kartleggingsprøven WISC. Kartleggingsprøven som her er beskrevet prøve som blir gjennomført ved mistanke om ulike former for lærevansker. Utgangspunktet ...