• Dense mesopelagic sound scattering layer and vertical segregation of pelagic organisms at the Arctic-Atlantic gateway during the midnight sun 

   Priou, Pierre; Nikolopoulos, Anna; Flores, Hauke; Gradinger, Rolf; Kunisch, Eirin; Katlein, Christian; Castellani, Giulia; Linders, Torsten Theodor; Berge, Jørgen; Fisher, Jonathan A.D.; Geoffroy, Maxime (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Changes in vertical and spatial distributions of zooplankton and small pelagic fish impact the biological carbon pump and the distribution of larger piscivorous fish and marine mammal species. However, their distribution ...
  • Temporal evolution of under-ice meltwater layers and false bottoms and their impact on summer Arctic sea ice mass balance 

   Salganik, Evgenii; Katlein, Christian; Lange, Benjamin; Matero, Ilkka; Lei, Ruibo; Fong, Allison A.; Fons, Steven; Divine, Dmitry; Oggier, Marc; Castellani, Giulia; Bozzato, Deborah; Chamberlain, Emelia; Hoppe, Clara J. M.; Müller, Oliver; Gardner, Jessie; Rinke, Annette; Simoes Pereira, Patric; Ulfsbo, Adam; Marsay, Christopher; Webster, Melinda; Maus, Sønke; Høyland, Knut Vilhelm; Granskog, Mats (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Nåtidens endringer av havisen i Polhavet medfører ikke bare tynnere is og redusert isutbredelse, men også endringer i utbredelsen av eldre, flerårig is. Gjennom de siste 20 årene har andelen med flerårig havis, havis som ...