• COVID-19 og sektorene av S&P 500 

      Caspari, Ingeborg Hoftun; Dale, Julie Wergeland (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven undersøker hvordan de ulike sektorene av S&P 500 har reagert på COVID-19 pandemien i løpet av 2020. Vi ønsker med vår studie å undersøke hvilke variabler som kan representere pandemien, samt å få en ...