• Tvang i Norsk psykisk helsevern - En redegjørelse av tvang 

      Case, Elizabeth Strøm (Master thesis, 2014)
      Denne masteroppgaven i psykologi, hadde som mål å redegjør for hvordan en kan forstå – og se på tvang i det psykiske helsevesenet i Norge, gjennom et juridisk, etisk, medisinsk og psykologisk perspektiv. Det er en teoretisk ...