• Optical resonators and metasurfaces modelled with multipole model 

      Casado Eide, Adrian (Master thesis, 2021)
      I denne tesen ønsker vi å modelere den optiske responsen til en spesiell type gull nanopartikkel med smeltet silikat ved bruk av vektor sfærisk harmoniske funksjoner i Mie approksimasjonen og opptil kvadropol orden. Vi ...