• Ikke-deltagelse i svømmeundervisning 

      Carlsen, Håvard (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven har som hensikt å få en innsikt i hvorfor elever i ungdomsskolen velger å ikke delta i svømmeundervisningen som blir tilbudt av skolen. Jeg har personlig erfart som kroppsøvingslærer at det er mange elever ...