• Palliativ omsorg og pleie til sykehjemsbeboere med demens 

      Carlsen, Brage (Bachelor thesis, 2020)
      Tittel: Palliativ omsorg og pleie til sykehjemsbeboere med demens. Hensikt: Avdekke og belyse hvordan sykepleier kan sørge for grunnleggende palliasjon hos beboere på sykehjem med demens. Problemstilling: Hvordan kan ...