• The Prospect of Merging R-trees 

      Carl Otto Steen (Master thesis, 2019)
      Romlig data benyttes i forskjellige applikasjoner og forskingsområder. I nyere tid har det vært en eksplosjon i mengden romlig data generert av smarttelefoner, satellitter og geomerketede sensorer. Denne oppgaven fokuserer ...