• Explainable AI for path following with Model Trees 

      Carbone, Nicolas Blystad (Master thesis, 2020)
      Den økende mengden applikasjoner som involverer maskinlæringsmetoder, utgjør en utfordring når eksperter prøver å forstå deres indre virkemåte. Deep Reinforcement Learning (DRL) er en maskinlæringsmetode som bruker kunstig ...