• Kommentar av myten "det gylne skinn" 

      Camilla Skretting (Bachelor thesis, 2020)
      Denne oppgaven tar for seg å kommentere den antikke myten om «det gylne skinnet». Versjonen av myten som refereres i teksten er skrevet av forfatteren som blir kalt Pseudo-Apollodorus, og den inngår som en del av et større ...