• Simulation of the Impurity Photovoltaic Effect in GaAs Solar Cells 

      Bysting, Tore Skauge (Master thesis, 2021)
      I dette arbeidet, gjøres numeriske simuleringer for GaAs-solceller med dype urenheter. Slike urenheter fungerer typisk som ødeleggende rekombineringssentre. De kan imidlertid også muliggjøre optisk eksitasjon av ladningsbærere ...