• MOOD - A Utopian Sculpture for Public Space 

      Buxbom, Bella da Silva (Master thesis, 2020)
      MOOD er en kunstinstallasjon beregnet for offentlige rom. Det tar form som en semi-mobil arkitektonisk skulptur som kan demonteres og flyttes mellom forskjellige miljøer som parker, gallerier eller utkantsstrøk. MOOD er ...