• Kunstfaglig didaktikk for dybdelæring i lys av pragmatisk estetikk 

      Bustnes, John Harald Svaleng (Master thesis, 2017)
      Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan kunstfaglige tenkemåter kan bidra til forståelse for dybdelæring. Problemstillingen er: Hvordan kan et pragmatisk estetisk perspektiv i kunstfaglig didaktikk bidra til ...